صفحه اصلی | نشريه کليک | مديرت وب سايت| اعضاء اين انجمن | واحد پژوهش | اخبار روز | لينکستان| گالری فعاليتها | ارتباط با ما

با سلام به سايت انجمن فرهنگی تبلور اندیشه خوش آمديد....... استفاده از تمام مطالب اين سايت با نقل منبع مجاز است .......شما هم براي ما مطلب بفرستيد   بطور کلي نمي توانيم بگوييم آگاهي کامل داريم ولي قادر بدرک اين هستيم که ضميري نا خود آگاه انسان را به نقش داشتن هر چه ملموستر در اجتماع تشويق مي کند و آن زماني بروز ميکند که انسان جامعتر آگاهتر و محبوبتر از قشر ديگر جامعه در کردارهاو رفتارهاي اجتماعي خود در هر وظيفه اي که دارد عمل کندجهت اينکه تعميم اين رفتار در جامعه سو گرايي اقشار مختلف را به سوي جامعه اي متعالي بهمراه داشته باشد . انسان هميشه بايد واقعيت ها را در نظر داشته باشد زيرا هر هنجاري در جامعه ممکن است براي عده اي قليل در همان جامعه ناهنجار محسوب گردد و تعميم دادن اين هنجار کنش مطلوب خاص خود را جهت تطبيق همه جانبه آن هنجار در سطح جامعه مي خواهد . پس در هر جامعه اي براي عموميت يافتن هر هنجاري بايد از اصلي ترين پايه تشکيلاتي آن جامعه که همانا آموزش و پرورش است شروع نمائيم زيرا ما مي توانيم تمام القاءات فکري اي که تعالي فرهنگي و علمي جامعه را بهمراه داشته باشد براي جامعه تبين نمائيم . بخاطر اينکه تربيت مهمترين عامل جهت ساخت جامعه اي معرفي شده است . اگر احيانا بخواهيم در جامعه اي براي تعالي سطح فرهنگ جامعه سرمايه گذاري کنيم بايد ابتدا به بررسي اين پديده اجتماعي بپردازيم و کليه ضعفها و کاستيها را شناخته ودر  رفع آن کاستيها بپردازيم تا به آنچه مي خواهيم برسيم پس در جامعه اي مانند افغانستان که مدت 22سال  در حال جنگ و خونريزي بوده و اکنون با ثبات ايمني موقتي روبرو شده است ما مي توانيم در سدر احياي يک نو گرايي فکري و اجتماعي بپردازيم واين امر يعني زنده ما ندن و بقاي حيات جامعه بسوي تعالي فرهنگي به يک سرمايه گذاري مناسب و برنامه ريزيهاي همه جانبه و کامل را مي طلبد تا از انحطاط جلو گيري شود. بدين جهت ما با تکيه بر تواناييهايمان مي خواهيم با گام هاي کوچک اما محکم و اهداف متعالي اما قابل پياده ساختن در اين راه گام بر داريم و اميد به همياري شما عزيز داريم  با ما در تماس باشيد   به اميد اينکه پذيراي مابوده

وزير امور خارجه آقای سپنتا بخواند

دیپلوماسی یا پلو ماسی؟

جمعه 13 آوريل 2007, بوسيله ى احمد بصيربيگزاد

امید و آروزهای مهاجرین افغان که در ایران زیر فشار شدید مقامات انتظامی و نظامی قرار گرفته است، با سفر هییت وزارت خارجه افغانستان در ایران به یاس مبدل گشته و مهاجرین را به دیپلوماسی این کشور بد بین ساخت.

 در حایلکه کمتر از یک ماه از هشدار وزارت داخله کشور ایران برای اخراج اجباری بیش از یک ملیون مهاجر افغان از ایران باقی نمانده است؛ سفر وزیر خارجه افغانستان به ایران که در راس یک هیات بلند پایه افغانی به این کشور انجام شده بود،تمام امیدها و آرزوهای مهاجرین را به یاس مبدل ساخت .در اولین روزهای سال هشتاد شش وزارت خانه های متعدد ایران برای خوش خبری به مردم خود ، سال هشتاد شش را سال اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از ایران عنوان کرده بودند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران گفته بود : دیگر صبر مردم و دولت ایران لبریز شده و در سال جاری بایدمهاجرین افغانستان کشور ایران را ترک گویند. و همینگونه نهادهای مربوط به مهاجرین نیز در ابلاغیه های متعدد از مهاجرین افغان خواسته اند که به میل خود کشور ایران را ترک کنند، با سفر وزیر خارجه افغانستان به ایران که درست همزمان شده بود با افتتاح رسمی پروژه هسته ای این کشور ، این گمان بین مهاجرین درمانده افغانستان تقویت شده بود که هییت افغانی برای حل معضل آنها کاری انجام خواهد داد. اما موضع گیری ضعیف وزیر خارجه افغانستان در قبال مسایل مربوطه به مهاجرین افغان؛ آوارگان در مانده را، به دیپلوماسی این کشور بد بین ساخت . مصطفی یک تن از مهاجرین مانند هزاران مهاجر دیگر افغان به این عقیده است که: هییت افغانی بیشتر به یک هییت فرمایشی برای تاید مواضع ایران به این کشورسفر کرده بود تا یک هییت دولتی با دیپلوماسی قوی و سیاست درست در قبال اتباع کشورش.او همچنان گفت:در کنفرانسهای خبری که آقای سپنتا وزیر خارجه افغانستان با وزرای خارجه، داخله و ریاست امنیت ملی ایران اشتراک کرده بود، او فقط برای تایید گفته های تند مقامات ایران در قبال موضع گیری های آنها دربرابر سیاستهای بین المللی و منطقه ای شان؛ سر تکان میداد.موضع گیری آقای سپنتا وزیر شیک پوش افغانستان شباهت بسیار با هییت افغانی که در اجلاس سه جانبه افغانستان،ایران و کمیشنری عالی ملل متحد دو ماه قبل در مشهد بر گزار شده بود، داشت . درا جلاس یکروزه که در مشهد دایر شده بود هییتی که از وزارت عودت مهاجرین افغانستان به نمایندگی از کشور آشتراک کرده بود نیز بیدون کدام بر نامه وذهنیت از اوضاع و احوال مهاجرین بر سر میز مزاکره نشسته بود. هر آنچه را که جانب ایرانی در قبال مها جرین افغان مطرح میکرد ،جانب افغانی آنرا نا گزیر تایید مینمود.بالاخره جانب ایرانی موفق به امضاء یک توافق نامه مبنی بر اخراج بیش از یک ملیون مهاجر افغان طی یک سال از ایران شد. امریکه از محالات عقلی به نظر میرسد زیرا اخراج بیش از یک ملیون آواره طیی زمان کوتاه و بیدون کدام برنامه از سوی افغانستان امکان پذیر نمیتواند باشد. اواره گانی که طیی بیش ار بیست سال به ایران مهاجرت کرده اند چگونه میشود که ظرف یک سال به کشور عودت داده شوند. بعد از امضاء آن توافق نامه زندگی مهاجرین در برخی شهرها و استانهای ایران با مشکل مواجه شد. تهران ،زاهدان ،اصفهان ،کرمان و برخی شهرهای دیگر شاهد آزار و اذیت مهاجرین افغان بوده اند. گمانه زنیها این بود که هییت سیاسی افغانستان در قبال مسایل حساس مهاجرین خود ،موضع گیری جدی در قالب و قواعد سازمان ملل متحد و نشست چند جانبه یک سال پیش ژنیو مبنی بر عودت و باز گشت داو طلبانه مهاجرین افغان از ایران ، اتخاذ خواهد کرد .این در حالی بود که آقای سپنتا وزیر خارجه افغانستان وقت در برابر این سوال که: آیا کشور ایران گناه کرده است که این همه مهاجر افغان را پناه داده است ، فقط گفت: امید وارم که هرچه زود تر مهاجرین به کشور باز گردند و در بازسازی کشورشان سهم بیگیرند . او هیچگاه اشاره نکرد که این باز گشت چگونه و بر چه معیاری انجام بگیرد.معمولا در کنفرانسها ی خبری که در ایران دایر میشود خبرنگاران ایرانی موجودیت مهاجرین افغان را در ایران کناه کشور شان میدانند. این طرز نگاه از سوی رسانه های ایران نسبت به مهاجرین افغان در این کشور، یک چیز را ثابت میکند که مطبوعات آزاد در این کشور نهادینه نشده و روز نامه نگا ران و مطبوعات ایران، فاقد معیارهای بین المللی ژور نا لیستی هستند. امروزه مطبوعات چه دولتی و چه غیر دولتی حق ندارد به کسی اهانت نماید. اما رزو نامه نگاران ایران همواره در قبال مهاجرین افغان موضع گیری تند و آهانت آمیز اتخاذ میکنند. زیرا اینگونه مطبوعات وا پسگرا و ناسیونالیستی در کشورهای شکل میگیرد که مطبوعات آن پا بند قرارداد های بین المللی در عرصه ژورنالیزم نمیباشند از سوی دیگر روز نامه نگاران ایرانی که سخت تحت تاثیر دولت قرار دارند بخوبی میدانند و واقفند که هرگاه به افغانهای مهاجر اهانت کنند ، کدام موضع گیری از سوی مقامات دولت افغانستان مبنی بر دفاع از حیثیت اتباعش صورت نخواهد گرفت.

کارشناسان روابط بین المللی وبین الدولی بر این عقیده اند: که هرگاه یک کشور فاقد استراتژی ملی و بین المللی بوده باشد، سیاست خارجی آن کشور در قبال مسایل بین المللی نیز منفعل گشته وحالت تشریفاتی بخود میگیرد. در سفر آقای سپنتا وزیر خارجه افغانستان به ایران در شرایط حساس که ایران به آن دست به گیریبان است ، این گمان را ثابت کرد که این کشور هنوز فاقد یک استراتژی استوار بین المللی است. هنوز در سیاست خارجی به یک خود باوری سیاسی نرسیده است و در سیاست منطقه ای روابط ارباب و رعییتی بین افغانستان و همسایه ها حاکم است. آقای سپنتا باید دربرابر پرسش خبرنگار ایرانی موضع تند میگرفت واورا به قرار دادهای بین المللی متوجه میساخت.

نکته دیگر اینست که نمایند ه گیهایی افغانستان در ایران نیز با این مشکل مواجه است سفارت افغانستان در ایران که دارای چندین کنسولگری در استانهای این کشور است همیشه در قبال مطبوعات دولتی و افراطی ایران سکوت کرده اند. دیپلوماتهای افغانستان که در ایران به سر میبرند از هر ایرانی ایرانی تر شده اند. اگر از آنها خواسته شود که در فلان نقطه ایران مهاجرین با مشکل مواجه شده اند؛ میگویند:این حق دولت ایران است ما نمیتوانیم کدام کاری انجام دهیم . گویا دیپلوماتهای نیکتایدار افغانستان برای اقامت راحت و اخذ معاشات کلان به ایران آمده اند نه نمایندگی از اتباعشان. بحران سیاست خارجی افغانستان ناشی از بحران سیاست داخلی و بین المللی این کشور بوده و فاقد یک استراتژی ملی و پویا شده است چون وزارت خانه های این کشور به باشگاه قومی و قبیله ای تبدیل شده و هر وزارت خانه پالیسی قومی و قبیله ای خود را چه در مسایل خارجی و چه در مسایل داخلی به پیش میبرند. سیاست مداران افغانستان که سخت دچار اندیشه های جناحی و حزبی از یکسو و باورهای ناسیونالیزم قومی از سوی دیگرند، در اندیشه های جهانی و منطقه ای، مردم برایشان اهمییت ندارد.مطبوعات ایران پیوسته برای ذهنییت دادن مردم ایران بر علیه مهاجرین افغان اقدام کرده اند. موارد منفی و جنایی مهاجرین که بسیار اندک است ،شفاف ساخته و بیشترتلاش میکنند آنان را شورشگر یا اشرار قاچاقچی معرفی کنند. این درحالی است که در قاچاق مواد مخدر در داخل خاک ایران افغانها نقش آنچنانه ندارند و همیشه حقوق کارگران مهاجرین از سویی کارفرمایان ایرانی تضییع شده است.

در اینگونه موارد نیز نمایندگی افغانستان برای دفاع از حقوق اتباعشان تا کنون هیچگونه اقدامی انجام نداده است . همه آنچه در مورد سفر آقایی سپنتا وزیر خارجه و عملکرد نمایندگی های افغانستان در ایران گفته شد، یک سوال را در اذهان مردم افغانستان تداعی میکند و آن اینست که : این شیوه رفتار مسولین وزارت خارجه دیپلوماسی است یا پلو ماسی؟!

جوابيه اداره كل انباع و مهاجرين خارجي به اين مقاله

·                    جناب آقاي كامران مير هزار سر دبير محترم سايت اينترنتي كابل پرس سلام عليكم ؛ در تاريخ 24 فروردين ماه سالجاري مقاله اي تحت عنوان « ديپلوماسي يا پلو ماسي » به قلم اقاي احمد بصير بيگزاد در واكنش به سفر جناب آقاي دكتر سپنتا وزير محترم امور خارجه افغانستان به جمهوري اسلامي ايران در آن سايت محترم منتشر گرديد . خواهشمند است ترتيبي اتخاذ شود كه به منظور تنوير افكار و رفع ابهامات موجود جوابيه عيناً در آن سايت وزين درج گردد :

1- به موجب سندي كه در دوازدهمين كميسيون سه جانبه بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان افغاني مركب از نمايندگان ايران ، افغانستان و كميسايريا عالي ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد مقدس برگزار گرديد . به 950 هزار نفر آواره افغاني ثبت نام شده ساكن ايران اجازه داده شد كه براي يكسال ديگر از مزاياي اين طرح استفاده نمايند . بنا بر اين با افزايش كمك ها و اعمال سياسيت هاي تشويقي طرف هاي برنامه مشترك اميدواريم كه اين گروه از ميهمانان جمهوري اسلامي ايران ، جهت سهيم شدن در روند بازسازي ، آباداني و توسعه كشور دوست ، افغانستان ، به موطن خويش بازگردند . 2- دفاتر نمايندگي امور مهاجرين و عودت كنندگان مستقر در نمايندگي هاي جمهوي اسلامي افغانستان در جمهوري اسلامي ايران ضمن دريافت فرم تعيين واجد شرايط بودن براي دريافت زمين از آن دسته اتباع افغاني ثبت نام شده در طرح آمايش دو كه متقاضي بازگشت داوطلبانه در صورت استحقاق ، سند كتبي براي درخواست كنندگان از سوي مراجع ذيربط دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خواهد شد 3- كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان علاوه بر تأمين هزينه حمل و نقل رايگان افراد بازگشتي مبلغ 100 دلار آمريكا به صورت نقدي پرداخت خواهد نمود 4- دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور پايداري روند بازگشت و تأمين معيشت آندسته از خانوارهاي بازگشتي كه مايلند پس از بازگشت مجدداً به صورت قانوني به منظور اشتغال به ايران عزيمت نمايند در صورت امكان ترتيبي اتخاذ مي نمايد كه 1 نفر از اعضاء هر خانوار كه در طول زمان اجراي اين قرارداد به افغانستان بازگشت مي نمايند با دريافت رواديد ورود در ايران ، علاوه بر اقامت يكساله پروانه كار دريافت نمايند . در مورد خانواده هاي 9 نفره يا بيشتر براي 2 نفر از اعضاء خانوادر ، رواديد كار و اقامت جداگانه صادر خواهد شد . مدت اعتبار اقامت و پروانه كار مزبور در صورت رعايت مقررات جمهوري اسلامي ايران تا 3 سال قابل تمديد خواهد بود . 5- علاوه بر اين تسهيلات ، تلاش براي ترافع فضايي آوارگان در قالب كميته هاي حل اختلاف ، حمل و نقل رايگان افراد و اثاثيه متقاضيان بازگشت از مركز بازگشت داوطلبانه تا ايستگاه عبور مرزي ، واكسيناسيون اطفال كمتر از 5 سال ، حمل و نقل و مساعدت در افغانستان ، تسهيل در صدور مدارك آموزشي، معافيت كمتري براي خروج ابزار و لوازم زندگي و ... از جمله فوايد اين برنامه مي باشد . 6- برخورد قانوني با اتباع خارجي فاقد مدارك اقامت معتبر حق مسلم هر كشور مي باشد . در شرايطي كه به موجب قانون ورود و اقامت اتباع خارجه ، اتباع غير مجاز مي بايست بلادرنگ دستگير و پس از تحميل كيفر (يك تا سه سال زندان) از كشور اخراج گردند ، جمهوري اسلامي ايران در يك اقدام سخاوتمندانه ، مبادرت به دادن فرصتي براي بازگشت محترمانه و آبرومندانه اتباع مزبور به افغانستان نمود . به همين منظور در اواخر سال گذشته اطلاعيه مشترك جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان منتشر گرديد . به موجب اين اطلاعيه از كليه اتباع افغاني فاقد مدارك اقامت قانوني درخواست شده بود تا از فرصت داده شده به منظور تسويه حساب هاي مالي با اتباع ايراني و خروج از كشور حسن استفاده را بنمايند . همچنين در اين اطلاعيه تصريح شده است كه پس از مهلت داده شده ، جمهوري اسلامي ايران برابر مقررات با اتباع افغاني غير مجاز برخورد نموده و دفتر نمايندگي امور مهاجرين سفارت جمهوري اسلامي افغانستان هيچ مسئوليتي در قبال آنان نخواهد داشت . شايان توجه است در طول مهلت داده شده براي خروج اتباع افغاني فاقد مدرك تسهيلات لازم براي بازگشت آنان به افغانستان فراهم شده است . جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه با عنايت به تشكيل دولت و ..... قانوني در كشور دوست افغانستان و نظر به تسهيلات فراهم شده از سوي نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در افغانستان براي صدور رواديد براي متقاضيان ورود به ايران ، زيبنده است با احترام متقابل نسبت به قوانين و مقررات دو كشور ، ورود و خروج اتباع مزبور به ايران قانوني انجام پذيرد .

اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور دولت  ايران